Maria. Pieśń o domu

nazwa / tytuł projektu

Maria. Pieśń o domu

autor / studio projektowe

Victor Soma

edycja konkursu

2021-2022

opis

Zgłoszenie dotyczy serii ilustracji w przestrzeni stałej wystawy narracyjnej w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, będącym filią Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Projekt był dofinansowany z funduszy unijnych w ramach projektu Interregio.

Takiej wystawy jeszcze w historii muzealnictwa nie było. Konwencja jest niespotykana: widz wchodzi do głowy Marii Konopnickiej, śledzi jej myśli, uczucia, wspomnienia i sny — poetyckie impresje dotyczące ważnych wydarzeń, emocji, traum, wyparć, życiowych dylematów. Najważniejszy jest scenariusz, wzorcowo skonstruowany pod względem napięć i zwrotów. Żeby myśli Marii stały się namacalne użyliśmy najnowocześniejszych środków wyrazu — dziesiątek stanowisk multimedialnych i interaktywnych, odważnych stylistycznie grafik. Imersja i emocje to nasze priorytety. Częścią wystawy są etiudy filmowe, słuchowiska dźwiękowe, animacje i poetyckie instalacje scenograficzne. Wszystko w bliskiej surrealizmowi estetyce, ale nie zabraknie również współczesnych wtrętów popkulturowych (np. science-fiction). Na wystawie znajduje się największa w Europie projekcja wideo typu Pepper's ghost.

Moje ilustracje wpisują sie w klimat i narrację wystawy — stanowią emocjonalny dodatek, komentarz naszej protagonistki Marii. Świadczą o procesach w głowie Marii Konopnickiej, dodają kolejnych pięter do jej rozważań.

Wystawa jest narracyjna nie tylko z nazwy, czyli wszystkie środki wyrazu, które zapropnowałem służą do
rozbudowania opowieści. Opowieść (fabuła) jest w przypadku niniejszej wystawy1 najważniejszym
aspektem oddziaływania na widza. Obrana konwencja przedstawienia biografii Marii Konopnickiej, jako ciągu jej wspomnień — wędrówki po zakamarkach jej umysłu, jest podyktowana introwersją bohaterki naszej opowieści. Energię do działań (a przecież działania, motywy tych działań i dylematy przed ich podjęciem są istotą każdej
opowieści) Konopnicka czerpała z wnętrza swojej sfery psychicznej. W jej umyśle tkwi największy potencjał narracyjny: bujna wyobraźnia, własny „filtr poznawczy”, błędy i przekłamania w postrzeganiu rzeczywistości, marzenia, ambicje, mozaiki emocji, przenikające się (czasami przeciwstawne) światopoglądy, wyparcia, przeniesienia. To wszystko jest tematem niniejszego zbioru ilustracji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU