Kontakt

koordynatorzy

Lena Pianovska
Bożena Cichecka

organizator

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej
ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa
www.stgu.pl

zrząd STGU

board@stgu.pl

Dofinansowano ze środków

CRPK