Śmieciomierz (wyróżnienie)

opis

Projekt kampanii społecznej składa się z aplikacja cyfrowej, serii plakatów oraz komunikatów na media społecznościowe. Aplikacja Śmieciomierz ma na celu mierzyć i obrazować ilość produkowanych przez użytkownika plastikowych śmieci. Na podstawie dostarczonych danych, generowany będzie obraz z zakodowanym komunikatem dla użytkownika. Plakaty pełnić mają funkcje informacyjną i promującą. Poruszają one problematykę zanieczyszczenia środowiska prezentując szereg faktów na ten temat. Promowanie aplikacji polega zaś na prezentowaniu przykładowych rezultatów użytkowania aplikacji, które po przeformatowaniu publikowane być mogą w mediach społecznościowych.

wyróżnienie

komentarz jury

Istotny społecznie projekt systemu wizualnego kampanii dotyczącej zanieczyszczenia środowiska, oparty na prezentacji faktów i danych. Rzetelny, bardzo kompleksowy i zaawansowany oraz niezwykle profesjonalnie opracowany.

Projekt kampanii społecznej składa się z aplikacji cyfrowej, serii plakatów oraz komunikatów na media społecznościowe. Aplikacja Śmieciomierz ma na celu mierzyć i obrazować ilość produkowanych przez użytkownika plastikowych śmieci.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Rozwój Sektorów Kreatywnych”
Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatwnych

MKiDN