AUF Studio

nazwa / tytuł projektu

AUF Studio

autor / studio projektowe

Markiewicz Studio

kategoria

Idea

edycja konkursu

2022-2023

opis

Nazwę marki AUF tworzą trzy litery, będące skrótem od Architektura, Urbanistyka i Forma. Nazwa sama w swojej formie i brzmieniu jest mocna i wyrazista. Dlatego zdecydowaliśmy, że znak AUF będzie integralną i elastyczną częścia większego systemu. Jej prosta forma będzie punktem wyjścia dla kształtowania wizerunku marki.

Znak AUF to litery „A”, „U” i „F” wpisane w podstawowe formy jakimi są kwadrat i koło. Relacje zachodzące między tymi poszczególnymi elementami to nawiązanie do przestrzeni, uporządkowania oraz kontekstu projektowego. Prosta forma znaku pozwala na szerokie zastosowanie jego przekształceń bez straty dla jego integralności oraz czytelności.

Język wizualny marki składa się z uproszczonych elementów. Obojemuje spłaszczoną typografię, zredukowaną palety kolorów, grupę ikon będących pochodnymi logo, oraz proste schematy kompozycyjne. To co zapewnia unikalność, to dynamika oraz zmienność układu i relacji tych elementów w systemie. Znak „płynie” po siatce w różnych kompozycjach. Dzięki ściśle zdefiniowanym założeniom systemowym i precyzyjnej siatce layoutu, możemy budować coraz bardziej interesujące i angażujące warianty kompozycji.

Podstawowe formy elmentów systemu mają możliwość płynne przenikania od 2D do 3D, komunikując przez to kluczowy moment w projektowaniu kiedy to projekt przechodzi w realizację, a także myślenie przestrzenne, grę formą oraz wizję charakterystyczną dla właścicieli marki.

Na koniec język wizualny marki AUF jest również silnym nawiązaniem i hołdem dla modernizmu i idei Bauhausu, które położyły fundamenty współczesnej architektury.

Strona internetowa AUF studio jest obecnie na etapie implementacji.

Elementy procesu projektowego można zobaczyć tutaj:
https://www.instagram.com/p/CxFo3gIIthX/?img_index=1

Zakres projektu: Analiza i strategia, Logo, System Identyfikacji Wizualnej, Animacje, Materiały Drukowane, Strona Internetowa, Social Media

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Rozwój Sektorów Kreatywnych”
Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatwnych

MKiDN