LIMINAL - dziennik obserwacji

nazwa / tytuł projektu

LIMINAL - dziennik obserwacji

autor / studio projektowe

Kornelia Biały

kategoria

Świeża krew

edycja konkursu

2021-2022

opis

Liminal (z ang.)- zawieszony między dwoma stanami, w stanie przejścia.
Prezentowana przeze mnie praca licencjacka polega na zaprojektowaniu nowego rodzaju pacjenta
przyszłości, oraz późniejszym zbadaniu i prowadzeniu obserwacji, udokumentowanych za pomocą
środków wizualnych. W publikacji przewiduję, jak będzie wyglądał dalszy rozwój inżynierii hodowli
tkankowych. Zakładam powstanie nowego rodzaju istnień, które również będą wymagały leczenia
i kompleksowej opieki medycznej. Pacjenci przyszłości będą zbudowani z komórek człowieka
i utrzymywani przez niego przy życiu. Jak daleko posuniemy się moralnie przy tworzeniu nowych
organizmów, wstępnie tylko służących człowiekowi do badań i przeszczepów organów? W pracy nie
staram się odpowiedzieć na to pytanie, ale chciałabym poruszyć ten temat, zobrazować wizualnie
problem i umożliwić odbiorcy wczucie się w rolę lekarza przyszłości. Na podstawie własnych
doświadczeń początkującej lekarki, staram się prowadzić odbiorcę przez etapy diagnostyczne i analizę
wykonanych badań. Jednocześnie podkreślam ironię całego procesu, wynikającą ze stworzenia czegoś,
co później jest nam tak obce.
Praca składa się z trzech części. Pierwszą jest forma przestrzenna - symbolizuje pacjenta, który jest
obiektem wszystkich prezentowanych badań. Jeden element w jego wnętrzu imituje pompę
utrzymującą przy życiu, umożliwia również interakcję z odbiorcą za pomocą przewodu
wyprowadzonego na zewnątrz rzeźby. Drugą składową pracy jest publikacja artystyczna, będąca
zbiorem zdjęć, badań, obserwacji i komentarzy. To najistotniejsza część całego dyplomu - tytułowy
dziennik obserwacji. Trzecią częścią jest film, składający się z krótkich urywków wizualnie
podsumowujących całość i uzupełniających badania obrazowe (załączony link).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU