SatRev - Logo w kosmosie

nazwa / tytuł projektu

SatRev - Logo w kosmosie

autor / studio projektowe

Symbol Studio

kategoria

Forma

edycja konkursu

2021-2022

opis

SatRevolution S.A. to pierwsza polska firma nowych technologii, specjalizująca się w projektowaniu i seryjnej produkcji sztucznych satelitów na potrzeby międzynarodowych agencji kosmicznych oraz innych podmiotów z sektora prywatnego i publicznego. Stworzyliśmy identyfikację wizualną, która jest odzwierciedleniem kosmicznych podróży.

Wyzwaniem projektowym w procesie rebrandingu marki SatRevolution było zerwanie z dotychczasowo wypracowanym wizerunkiem startupu kosmicznego. Po analizie rynku zdecydowaliśmy się odciąć od kształtów planet, które nagminnie wykorzystywane są przez konkurencję w identyfikacjach. Postanowiliśmy zrezygnować z wizerunku ciał niebieskich a skoncentrować się na przedstawieniu brandu jako firmy technologicznej funkcjonującej w przestrzeni kosmicznej, nie tyle samą formą znaku ale wykorzystując dynamiczne zachowanie zaprojektowanego systemu i komunikacji.

1. Hasło marki - o podwójnym znaczeniu „New perspectives from space”, opisuje usługi oraz korzyści jakie marka oferuje grupie docelowej. Nowe perspektywy rozwoju biznesu oraz perespektywa jako zjawisko optyczne - nawiązujące do obiektywu satelity. 2. Typografia - bazując na kształcie paneli fotowoltaicznych umieszonych na skrzydłach satelit. Stworzyliśmy autorski font mono, wykorzystywany w logotypie oraz przy zapisywaniu nazw misji. 3. Znak - Kompozycja gwiazdy, Ziemi i satelity. Krzyż może być dekodowana jako punkt odniesienia, oś X, Y. Kwadrat - mikro-satelita, koło - Ziemia. W znaku przemyciliśmy esencje marki, pokazując produkt w przestrzeni kosmicznej. 4. Logo - Umiejscowienie sygnetu względem logotypu nie jest przypadkowe. Jego pozycja zwiększa dynamikę całego znaku a kierunek sugeruje wzrost (lot w przestrzeń). Znak działa jak satelita okrążający Ziemię. 5. Kompozycje - system, którego fundamentem jest dynamicznie rozmieszczone logo marki. Rozszerzona forma sygnetu wzbogacona została o linie, które symbolizują ruch satelity w przestrzeni kosmicznej.

Marka, od samego początku swojego funkcjonowania wyznaje niezmienne wartości. Jak mówi o sobie sam SatRev „Tworzymy nanosatelity, aby zbierać dane z obserwacji Ziemi i pomagać zrozumieć zmieniający się świat.” Tę ideę oraz główne założenia projektowe udało nam się w pełni zrealizować. Dzięki wdrożeniu nowej identyfikacji SatRev umocnił swoją pozycję na rynku i zerwał z dotychczasowymi skojarzeniami startupu technologicznego. Marka w stosunkowo krótkim czasie została liderem rynku na arenie międzynarodowej, zdobywając uznanie i wsparcie wśród największych brandów Takich jak spaceX czy Virgin Orbit, które zainwestowało w polską spółkę 30 mln dol. Ponadto Logo i satelita zostały zaprezentowane na wystawie przed giełdą na Time Square w NY a sam projekt został zrecenzowany na TheBrandNew zyskując wiele przychylnych komentarzy.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Rozwój Sektorów Kreatywnych”
Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatwnych

MKiDN