Lublin Filmowy / Filmowy Lublin

nazwa / imię

Lublin Filmowy / Filmowy Lublin

autor / specjalizacja

kilku.com (Idalia Smyczyńska, Robert Zając)

kategoria

Proj. dla inst. publicznych

edycja konkursu

2019/2020

klient

Lubelski Fundusz Filmowy

opis

Publikacja wydana przez Lubelski Fundusz Filmowy (jednostkę Wydziału Kultury Urzędu Miasta) to opracowanie dotyczące branży filmowej, jej dokonań, planów i wpływu na rozwój Lublina.

Grupa docelowa
Wydawcy zależało na tym, żeby dotrzeć do dwóch głównych grup odbiorców:
1. osoby z branży filmowej potencjalnie zainteresowane realizacją produkcji w przestrzeniach miasta
2. szersze grono czytelników zainteresowanych filmem, turystyką filmową, ale też samym Lublinem i jego historią

Założenia projektowe

Wyraźny podział publikacji na dwie części:
1. opisową (Lublin Filmowy) prezentującą związki miasta z filmem, historię realizacji dokumentalnych i fabularnych powstałych w mieście;
2. albumową (Filmowy Lublin), której istotnym celem jest pokazanie plenerów atrakcyjnych z punktu widzenia branży filmowej.
Strukturę publikacji – dwóch książek w książce – podkreśliliśmy przy użyciu dodatkowych, wewnętrznych okładek, które ułatwiają nawigację i obsługują funkcje wizerunkowe. Publikację zdecydowaliśmy się rozpocząć indeksem filmów zrealizowanych w Lublinie, co pozwoliło uciec od typowego w wydawnictwach promocyjnych Urzędu otwarcia słowem od włodarzy miasta.

Aspekty wizerunkowe:
wydawnictwo w założeniu miało być atrakcyjne z jednej strony dla dość szerokiego grona czytelników, z drugiej dla osób z branży filmowej, ale raczej też mainstreamowej jej części. Zależało nam na tym, żeby przesunąć projekt w stronę bardziej odważnych, nowoczesnych realizacji, poszerzyć pole stosowanych w wydawnictwach promocyjnych Urzędu Miasta środków (rezygnacja z oprawy twardej na rzecz szwajcarskiej z widocznym grzbietem, oszczędna typograficzna okładka) przy zachowaniu atrakcyjności dla szeroko zdefiniowanej grupy docelowej. Publikacja miała być elegancka – zdecydowaliśmy się na zastosowanie szlachetnych materiałów (m.in. metalizowany papier okładkowy, który ma w dalszym planie przywodzić skojarzenia ze srebrnym ekranem) oraz zastosowanie stonowanej i spójnej kolorystyki (papier okładkowy, papier bloku książki, kolor dodatkowy w duotonie).

Wyzwania:
– Odejście od standardów przyjętych w wydawanych w Urzędzie Miasta drukach promocyjnych i przesunięcie ich w stronę bardziej nowoczesnych, odważnych realizacji.
– Nierównej jakości materiał fotograficzny, który powstawał w zróżnicowanych warunkach oświetleniowych/sprzętowych – decyzja o zastosowaniu bichromii, pozwoliła uspójnić i uspokoić wizualnie bogato ilustrowaną fotograficznie część opisową książki.
– Ograniczenia budżetowe – rozwiązaniem była rezygnacja z oprawy twardej i druk jednej z części książki w dwóch kolorach.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU

Partnerzy

Arctic Paper

Munken Paper

Pan

Patroni medialni