Identyfikacja wizualna Skawiny

nazwa / imię

Identyfikacja wizualna Skawiny

autor / specjalizacja

Studio Otwarte

edycja konkursu

2019/2020

klient

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

strona www

otwarte.com.pl

opis

W 2019 zlecono nam zaprojektowanie identyfikacji wizualnej Skawiny – małego miasta i gminy na obrzeżach Krakowa. Projekt miał być oparty o herb miejski, jednak jego przedstawienie z 1994 r. budziło wątpliwości. Przed opracowaniem SIW, ten historyczny symbol został poddany analizie historyczno-heraldycznej i na jej podstawie – gruntownie przeprojektowany. Nowy projekt herbu, pieczęci i flagi Skawiny został w 2020 r. zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA i wprowadzony do użycia uchwałą Rady Miasta. Stanowi punkt wyjścia do Systemu Identyfikacji Wizualnej Skawiny.

Inspiracją do pokazania Skawiny była historyczna ilustracja przedstawiająca panoramę Krakowa, Kazimierza i Skawiny, z XV-wiecznej „Kroniki Świata” Hartmanna Schedla. Przedstawione tam, sąsiadujące z królewską stolicą miasteczko wśród wzgórz nasunęło nam myśl, że dobre sąsiedztwo to ważny element tożsamości Skawiny i że nie należy się bać określenia „małe miasto” – bo można w nim odnaleźć wiele dobrego: ciszę i spokój, znajomą społeczność i małe odległości. A przy tym dobrą infrastrukturę, łatwy dostęp do dużego miasta i potencjał na rozwój.

Zdecydowaliśmy, że projekt też powinien być zwykły, prosty do zrozumienia i łatwy w obsłudze. Stąd użycie najzwyklejszych fontów Arial i Times, dosadna kolorystyka i najprostsze, „samoobsługowe" layouty, ilustracje i ikonografia. Powstał kompleksowy projekt SIW, ze specyfikacją stosowania znaków, key vtsualem, księgą SIW i projektami wdrożeniowymi materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU

Patroni Medialni

STGU


STGU


STGU