Lasy do spalenia

nazwa / tytuł projektu

Lasy do spalenia

autor / studio projektowe

Dobry skład

edycja konkursu

2021-2022

opis

W latach 2004–2020 roczne zużycie biomasy drzewnej do produkcji energii wzrosło w Polsce o prawie 70%. W związku z tym gwałtownie wzrosło pozyskiwanie biomasy drzewnej ze źródeł krajowych, w dużej mierze bezpośrednio z lasów.

Niestety pozyskiwanie pierwotnej biomasy leśnej nie jest obojętne dla przyrody. Zaburza ono integralność ekosystemów leśnych, negatywnie wpływa na bioróżnorodność i przeważnie prowadzi do ich degradacji.

Rozwój przemysłu bioenergetycznego napędzany był wsparciem ze środków publicznych oraz korzystnym ustawodawstwem. Energia wytworzona ze spalania biomasy została uznana za bezemisyjną i odnawialną, mimo że spalanie biomasy leśnej w celu produkcji energii jest bardziej emisyjne niż spalanie paliw kopalnych.

Raport Pracowni na rzecz Wszystkich Istot jest pełen liczb, niecodziennych skrótów i trudnego słownictwa. Jednocześnie został skierowany do osób bez fachowej wiedzy w dziedzinie energetyki lub leśnictwa. W związku z tym naszym głównym celem projektowym było zminimalizowanie bariery informacyjnej i uniknięcie monotonii tekstowego dokumentu.

Zaprojektowaliśmy dynamiczny layout pozwalający na kilka układów kompozycji strony. Objaśnienia trudnych terminów umieściliśmy obok tekstu głównego. Wykresy uzupełniliśmy o słowne podsumowania. Dodatkowo wybraliśmy i zilustrowaliśmy ciekawostki, aby zachęcić do wczytania się w główną treść raportu. Wszystko w przyjemnej kolorystyce kojarzącej się z lasem, ekologią i zrównoważoną energią (zielenie, brązy, beże).

Publikacja jest dostępna tylko on-line. Dlatego dokładnie przemyśleliśmy funkcjonalność pliku PDF – klikalne linki i spis treści, zakładki, wielkość tekstu i orientacja strony. Raport ma ponad 100 stron i jest bogato ilustrowany. Aby uniknąć zbyt ciężkiego pliku, musieliśmy postawić na ilustracje wektorowe. Tym samym przekazaliśmy Pracowni materiał do swobodnego wykorzystywania w kolejnych publikacjach.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU