Nowa Identyfikacja Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

nazwa / tytuł projektu

Nowa Identyfikacja Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

autor / studio projektowe

Aneta Lewandowska

edycja konkursu

2021-2022

opis

Autorki projektu:
Joasia Fidler-Wieruszewska & Aneta Lewandowska

Opis:
Projekt identyfikacji inspirowany jest zarówno klasycznym, jak i eksperymentalnym zapisem nutowym. Punktem wyjścia jest pięciolinia, która jest lustrzanym odbiciem nazwy - Akademia Muzyczna 
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, dostosowująca się do aktualnej treści logotypu. 
Oznacza to, że długość słowa jest odzwierciedlona w długości linii. Przez ten zabieg znak w różnych wersjach językowych zmienia swoją formę, zachowując charakterystyczny i rozpoznawalny układ kojarzony z muzyką. Przedłużeniem tej idei jest motyw dynamizującej się pięciolinii, który jest wykorzystany w identyfikacji wizualnej.

Nowy znak odzwierciedla dynamiczny i otwarty na zmiany charakter Uczelni, wzmacniany dodatkowo przez kolorystykę zaczerpniętą z wielobarwnych partytur Krzysztofa Pendereckiego, wykorzystaną
w identyfikacji wizualnej. Tak wyrazista i nieprzeciętna kolorystyka jest także symbolem nieustających poszukiwań i kolejnych początków, które są miarą rozwoju twórczego. Typografia użyta w identyfikacji odzwierciedla ideę Mistrz – Uczeń poprzez zastosowanie tradycyjnego, ozdobnego fontu wraz
z kontrastującym z nim fontem bezszeryfowym o nowoczesnym charakterze.

Projekt zakładał opracowanie wielu elementów, od typowych dla tego typu instytucji akcydensów, po opracowanie wayfindingu, oraz szablonów do socjal mediów. Aktualnie materiały drukowane, oraz gadżety są w fazie wdrożenia. Uczelnia z powodzeniem stosuje szablony plakatów do bieżących wydarzeń na uczelni, oraz z łatwością tworzy nowe materiały w oparciu o księgę znaku i nowy Key Visual.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU