UKRAINKA w POLSCE

nazwa / tytuł projektu

UKRAINKA w POLSCE

autor / studio projektowe

TOFU Studio

kategoria

Impakt społeczny

edycja konkursu

2021-2022

opis

Przygotowaliśmy bezkosztowo branding dla inicjatywy UKRAINKA w POLSCE, która powstała aby zintegrować różne lokalne środowiska biznesowe i niekomercyjne wokół idei wzmocnienia pozycji kobiet ukraińskich w naszym kraju. Inicjatywa ta jest szczególnie ważna dla Ukrainek dotkniętych wojną, które musiały zostawić swoich bliskich, swoje domy, swoje miejsca pracy i szukać bezpiecznego schronienia w sąsiednim kraju – w Polsce. Kobiety te, często bardzo dobrze wyedukowane, z wysokimi kwalifikacjami i chęcią do rozwoju zagrożone są marginalizacją zawodową w Polsce. Nie znając języka ani lokalnych regulacji prawa pracy mają mniejsze szanse na ponowne osiągnięcie wysokiej pozycji zawodowej i odpowiednie do kompetencji wynagrodzenie. W pracy nad projektem udało nam się zaangażować dom fontów: SPACEFONT, który udzielił nam bezpłatnej licencji do jednego z krojów, którego są autorami.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU