Popatrz inaczej (wyróżnienie)

nazwa / tytuł projektu

Popatrz inaczej

autor / studio projektowe

Karol Romanowski

kategoria

Idea

edycja konkursu

2021-2022

opis

Irek Zyzański, autor książki i ekspat. Spędził 25 lat swojej kariery zawodowej w działach HR i sprzedaży międzynarodowej firmy. Mieszkał na kilku kontynentach i miał szefów 14 narodowości. Zdobył cenne doświadczenie w pracy z ludźmi wszelkich kultur, które chciał zawrzeć w formie książki/poradnika uwrażliwiającego czytelnika na fakt, że każdy patrzy na świat inaczej – przez okulary własnej kultury. Irkowi zależało, aby książka zupełnie odróżniała się od podobnych, traktujących o rozwoju, zarządzaniu, coachingu i komunikacji. Chciał, aby publikacja była przyjazna, z lekkim dystansem, ale nie odbierająca powagi tematowi. W końcu, aby książka uwrażliwiała czytelnika, że wszystko co widzi i czyta może mieć drugie znaczenie. Książka jest wydrukowana w dwóch kolorach na białym papierze. Czerwień z jednej strony nawiązuje do pochodzenia autora, Polaka i jego postrzegania, z drugiej strony jako kolor, który podkreśla/ilustruje najważniejsze informacje.Już od okładki aż po ostatnią stronę, książkę wypełniają ilustracje. Część jest dosłowna, łatwa w odczytaniu, część bardziej swobodna, umowna, nieczytelna. I nie chodzi tutaj o to jedno, słuszne odkodowanie znaczenia grafiki, ale jak wspomina autor, o wywołanie niepewności, uwrażliwienie na wieloznaczność, o patrzenie w różny sposób, sposób sobie właściwy. Komunikacja międzynarodowa jest pułapką ponieważ każdy patrzy przez okulary własnej kultury. Celem publikacji jest właśnie podkreślenie szerokiego znaczenia, niuansów, nie tego co słyszymy a tego, co ktoś chce powiedzieć, wielowarstwowości komunikatów. Książka spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem środowiska. Choć nie było to zaplanowane, czytelnicy stworzyli trend zabierania ją w najdalsze zakątki świata i fotografowania jej na tle znanych punktów widokowych. Na 2023 rok zaplanowane jest przełożenie publikacji na wersję angielskojęzyczną. Książka została wydana w październiku 2021 roku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU