Ajyal Film Festival

nazwa / tytuł projektu

Ajyal Film Festival

autor / studio projektowe

Marta Gawin

kategoria

Forma

edycja konkursu

2021-2022

opis

Ajyal to w języku arabskim generacja, pokolenie. Po dwóch latach izolacji Ajyal Film Festiwal zorganizowano pod hasłem "Press Play”, tym samym czyniąc go okazją do ponownego zjednoczenia, odnowienia relacji społecznych i "powrotu do gry". Komunikacja wizualna łączyła w sobie 5 różnych dyscyplin sztuki i kierowana była do szerokiego grona odbiorców.

Ajyal Film Festival to największe wydarzenie branżowe w regionie, którego celem jest zbudowanie silnego środowiska filmowego na Bliskim Wschodzie. Festiwal stanowi kontynuację katarskiej edycji Tribecca Film Festival, a tym co go wyróżnia jest 450 osobowe Jury młodych – Ajyal Jurors, które jest gwarantem otwartości, gotowości na naukę i świeżego spojrzenia. W 2021 pod hasłem "Press Play" odbyła się pierwsza postpandemiczna edycja Festiwalu. Prezentowane były: filmy konkursowe, gry wideo, sztuki wizualne, kino plenerowe, odbywały się spotkania i panele dyskusyjne. Grupa odbiorców to nie tylko profesjonaliści, branżowcy i pasjonaci kina ale również młodzież i dzieci. Wyzwaniem było zawarcie w jednym spójnym systemie identyfikacji wizualnej tak różnych dyscyplin skierowanych do różnych grup odbiorców. Tym co było wspólne była radość doświadczenia, pragnienie spotkania i konfrontacji z dziełem sztuki czy wytworem kultury. Festiwal stał się wyzwaniem do spontanicznej zabawy, do integracji do radości.

Słowo Ajyal to w języku arabskim generacja, pokolenie. Ajyal Film Festival to wydarzenie, któremu przyświeca przekonanie, że sztuka i film mają siłę wpływania na społeczeństwo, zmiany na lepsze. Czas pandemiczny zamknął nas w mieszkaniach, oddzielił od siebie. Po 2 latach odosobnienia Festiwal stał się okazją do ponownego zjednoczenia, odnowienia więzi, powrotu do normy. W tym kontekście hasło "Press Play" odnosi się nie tylko do odtworzenia dzieła filmowego ale również do zacieśnienia więzi międzyludzkich, budowania wspólnoty i dialogu. Motto "Press Play" to zaproszenie do zabawy, do poszukiwania i odkrywania poprzez wspólne doświadczenie kulturalne. Po okresie "Pauzy" z nadzieją wkraczamy do gry.

Ajyal Film Festival tworzy 5 dyscyplin: filmy konkursowe, gry wideo, sztuki wizualne, kino plenerowe, spotkania i panele dyskusyjne. Każda z tych dyscyplin została zilustrowana piktogramem opartym na symbolu „play” (czarny trójkąt). Kamera, Packman, barwny motyl, camper i dymek dialogowy zostały wplecione w słowo Play. Główny motyw graficzny funkcjonował w wariancie dwujęzycznym (angielsko-arabskim) oraz angielskim i arabskim. Powstał szereg materiałów outdoorowych, od plakatów, flag, przez banery i billboardy, po reklamy na schodach ruchomych, reklamy displayowe na ekranach w przestrzeni publicznej, projekty scen, scenografie przestrzeni. Każde wydarzenie czy projekcja otrzymało dedykowaną oprawę wizualną. Powstały materiały drukowane: katalogi, notesy, teczki oraz gadżety: koszulki, torby, bluzy, buffy, identyfikatory, smycze. Kampania była intensywnie prowadzona w mediach społecznościowych, głównie na instagramie w postaci stories, postów kwadratowych i naklejek. Istotnym elementem komunikacji były również filmy animowane reinterpretujące główny motyw graficzny. Zaprojektowano również system wayfindingu (oznaczana kierunkowe i oznaczenia obiektów) w dzielnicy kulturalnej Katara.

Identyfikacja wizualna Ajyal Film Festiwal to rozległy system wizualny, wychodzący poza standardowy branding wydarzenia. Cała dzielnica Katara Cultural Village została przekształcona w wioskę festiwalową, gdzie oprócz materiałów identyfikujących wydarzenie, pojawił się dedykowany system informacji przestrzennej. Spójna identyfikacja wizualna pozostałych miejsc goszczących festiwal sprawiła, że miasto Doha przeistoczyło się festiwalowe „boisko do gry” i zapraszało do zabawy. Skoordynowane działania promocyjne, kampania digitalowa, materiały drukowane, filmy animowane czy gadżety sprawiły, że festiwal był silnie obecny w życiu mieszkańców miasta, którzy licznie odwiedzali prezentowane wydarzenia. Hasło „Press Play” wybrzmiało z całą swoją mocą przywracając optymizm i radość życia społecznego.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU