Książka przedstawiająca dwa systemy zaprojektowanych znaków głagolicy

nazwa / imię

Książka przedstawiająca dwa systemy zaprojektowanych znaków głagolicy

autor / specjalizacja

Ewelina Dąbrowska

kategoria

Świeża krew

edycja konkursu

2019/2020

opis

Projekt książki Głagolica prezentuje zaprojektowane przeze mnie 2 systemy znaków głagolicy – staro-cerkiewno-słowiańskiego pisma, w nowoczesny sposób. Znajduje się w niej również krótkie wprowadzenie do historii powstania samego alfabetu, naszego słowiańskiego dziedzictwa, które przez wiele lat było tematem tabu. Dziś mało kto ma wiedzę na jego temat, z powodu jej masowego wyniszczania w XII wieku. Projekt znaków, ma za zadanie pokazać designerski potencjał symboli głagolicy w dzisiejszych czasach oraz jej szlachetną wartość pomimo, wyjścia z użytku. Projekt ma również cel edukacyjny – informuje o piśmie, które było wykorzystywane przez naszych przodków jeszcze przed zestandaryzowaniem alfabetu łacińskiego. Prezentuje tradycyjny system znaków w odświeżonym wydaniu. Znaki są nowoczesne, minimalistyczne, uproszczone oraz wyrównane wielkościowo.

Książka zawiera:
• Wprowadzenie: powstanie, charakterystyka, znaczenie, funkcja
• Oś czasu: ważne daty mające wpływ na kształtowanie pisma
• System 1: kanciasta wersja [unicode] do wykorzystania jako
komputerowy krój pisma; dźwięk oraz znaczenie każdego znaku
• System 2: obła wersja, najbliższa pierwotnemu pismu używane
do standardowego zapisu ręcznego; dźwięk oraz znaczenie
każdego znaku.

Oprócz książki dodatkowo powstał materiał promujący w postaci
projektu naklejek, T-shirtu oraz plakatów. System 1 eksperymentalnie
został zastosowany jako komputerowy font.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU

Partnerzy

Arctic Paper

Munken Paper

Pan

Patroni medialni