Branding dla Pracowni ZBIORY

nazwa / imię

Branding dla Pracowni ZBIORY

autor / specjalizacja

Weronika Szychowska

edycja konkursu

2019/2020

klient

ZBIORY

strona www

namarginesie.xyz

opis

Dzięki świadomemu projektowaniu już projekt logotypu uwzględniał potrzeby marki less waste – czytelny, o wyrazistej formie, łatwy w reprodukowaniu. Znak został z powodzeniem zaszczepiony w tkankę marki i jest bezpośrednim nośnikiem jej filozofii. Branding składa się z logotypu, akcydensów, ikon, wizerunku internetowego pracowni oraz patternów.
Branding pracowni ZBIORY został wdrożony i rozwija się z powodzeniem od lipca 2019 roku.