Paderewski – konferencja, wystawa, druki towarzyszące

nazwa / imię

Paderewski – konferencja, wystawa, druki towarzyszące

autor / specjalizacja

Podpunkt

kategoria

Proj. dla inst. publicznych

edycja konkursu

2019/2020

klient

Archiwa Państwowe

opis

W 2019 roku Archiwa Państwowe zorganizowały międzynarodową konferecnję naukowa poświęconą postaci Igancego Jana Paderewskiego. Na zakres prac, który obejmował to zlecenie, składały się: identyfikacja wizualna wydarzenia; oprawa graficzna i współorganizacja międzynarodowej konferencji; projekt architektoniczny, graficzny, multimedialny oraz produkcja wystawy zorganizowanej w nowym skrzydłe Biblioteki m.st Warszawy na ul. Koszykowej; projekty i druk publikacji towarzyszących wydarzeniu.
Na powyższy zakres Archiwa Państwowe rozpisały przetarg, który wymagał od Wykonawcy określonych kwalifikacji i doświadczenia; przetarg nie wymagał składania darmowych projektów w ramach postępowania. W ramach przetargu wyłoniony został nasz zespół, którego doświadczenie projektowe i organizacyjno / produkcyjne zostało wysoko ocenione.
O sukcesie projektu zdecydowały:
– możliwość współpracy z decyzyjnymi reprezentantkami archiwów (w projekcie nie uczestniczył po stronie klienta rozbudowany zespół; nie było decydentów, z którymi nie mogliśmy bezpośrednio współpracować – to bardzo ważne, że projektant współpracował bezpośrednio z osobami decyzyjnymi);
– budżet, pozwalający zrealizować jakościowe produkcje (w postępowaniu cena nie była jedynym kryterium wyboru wykonawcy);
– zaufanie – klient znał nasze dotychczasowe realizacje i nie bał się realizacji trudnych elementów projektu (m.in wystawy opartej na 5 metrowych kubikach);
– krótki, ale precyzyjnie określony harmonogram, który respektowała każda ze stron oraz brak prób zmiany przyjętego na początku projektu key visualu.
W instytucjach publicznych pracują osoby, które często charakteryzuje dużą wrażliwość na aspekty estetyczne; które mają wiedzę merytoryczną i doceniają oryginalne pomysły; nie mają marketingowych „ograniczeń”, przez które często trudno wyjść poza schemat. Instytucje publiczne mogą stosować procedury, które umożliwiają realizację jakościowych projektów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU

Partnerzy

Arctic Paper

Munken Paper

Pan

Patroni medialni