Chrzanów Grafika zwycięzcy

nazwa / imię

Chrzanów

autor / specjalizacja

Redkroft

kategoria

Proj. dla inst. publicznych

edycja konkursu

2019/2020

klient

Chrzanów

strona www

redkroft.com

opis

Chrzanów to spokojne miasteczko w południowej Polsce, leżące pomiędzy Krakowem a Katowicami. Wielu jego młodych mieszkańców coraz częściej decyduje się na przeprowadzkę do sąsiadujących aglomeracji w poszukiwaniu nowych perspektyw. W ciągu ostatnich 15 lat Chrzanów opuściło blisko 3000 młodych ludzi. W odpowiedzi, władze Chrzanowa postanowiły zareagować i popracować nad uatrakcyjnieniem wizerunku miasta. Zostaliśmy wybrani spośród kilkunastu topowych agencji brandingowych do przygotowania koncepcji komunikacyjnej miasta oraz pełnej identyfikacji wizualnej.

W trakcie analizy uznaliśmy, że słabe strony Chrzanowa to silne strony Chrzanowa. Postanowiliśmy pokazać, że Chrzanów ma swój charakter, jest unikatowy, pewny siebie, z poczuciem humoru i dystansem oraz że ma wiele innych zalet, dla których warto tu żyć. Nie próbujemy udowodnić, że Chrzanów jest równie atrakcyjny co Kraków, czy Katowice. Ma jednak dużo wartościowych cech i to o nich chcemy mówić.

Promocja miasta w sąsiednich aglomeracjach ma oprzeć się na przekornym obnażaniu minusów życia w wielkim mieście, pokazując Chrzanów jako alternatywę. Przekorny charakter przekazu tkwi w jego budowie. Komunikat składa się z dwóch części – zdania zaczynającego się od “W niektórych miastach...” obrazującego ich wady, oraz stałej części zamykającej będącej kalamburem: “Ja to Chrzanów”.

Zdanie pierwsze ma formę pasywną, by uniknąć wskazania którego miasta dotyczy negatywna cecha. Sugeruje jednak, że mowa o mieście, w którym reklama się znajduje. Hasło “Ja to Chrzanów” identyfikuje nadawcę komunikatu jako chrzanowianina. Z drugiej jednak strony określenie to jest brzmieniowo blisko z potocznym “chrzanię to”, w znaczeniu “nie chcę tego”. W ten humorystyczny sposób pokazujemy wady życia w dużym mieście, nie godzimy się z nimi i dajemy alternatywę.

Zaprojektowaliśmy nowe, modularne logo miasta. Budowa sygnetu opiera się na geometrii miejskiego herbu oraz kół lokomotywy (odniesienie do Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce “Fablok”, będącej historyczną dumą mieszkańców i jednym z najważniejszych skojarzeń z miastem). Pole do interpretacji pozostawiamy jednak otwarte. Symbol zmienia się w przypadku różnych jednostek organizacyjnych. Górna część przyjmuje kształty adekwatne tematycznie do kontekstu. Dolna, “rozpromieniona” część pozostaje elementem stałym. Sygnet jest minimalistyczny w formie, dzięki czemu jest łatwiejszy w odbiorze pośród szumu informacyjnego otoczenia. Litery logotypu są charakterystyczne, nietypowe i pewne siebie; estetyką spójne z geometrią sygnetu.

Modularne znaki jednostek podkreślają ich przynależność do miasta. Pracownikom jednostek miejskich zależało na zbudowaniu systemu i pokazaniu mieszkańcom, że miasto ma dużo do zaoferowania i że to, co robi jest spójne - merytorycznie i wizualnie. Jednocześnie celem było zachowanie i podkreślenie odrębności tematycznej obszarów działalności - każda jednostka ma własny sygnet i kolorystykę przypisaną danej kategorii: kultura, zdrowie, sport i edukacja.

W temacie doboru typografii identyfikację oparliśmy o krój Founders Grotesk zaprojektowany przez Klim Type Foundry. Founders Grotesk jest współczesnym krojem doskonale przystosowanym do aktualnych wymogów mediów. Charakteryzuje się finezją i prostotą formy oraz wysoką czytelnością. Dodatkowo w akcydensach stosowany jest Crimson Italic, krój szeryfowy, który miękkimi liniami przełamuje geometrię podstawowej typografii. Kontrast ten czyni akcydensy przyjemniejszymi w odbiorze i dodaje elegancji geometrycznym layoutom.

Charakter typografii hasła “Ja to Chrzanów” odzwierciedla beztroskę i swobodę. spójną z jego ideą. Materiały zwracają na siebie uwagę stylem, który odważnie wykorzystuje zmienną szerokość i pochyłość kroju pisma. Zabiegiem tym odchodzimy od powszechnie przyjętych standardów formalnej, urzędowej dokumentacji i wprowadzamy atmosferę bliższą mieszkańcom.

Kolorystyka marki ograniczona jest do oficjalnych barw miasta: bieli, czerni i czerwieni. Barwy dodatkowe dedykowane są jednostkom organizacyjnym i związanych z nimi kategoriom działalności – edukacji, sportu, kulturze i służbie zdrowia. Wszystkie jednostki miasta (jak np. Biblioteka, Muzeum, czy Pływalnia) i wydziały Urzędu Miejskiego korzystają z jednakowego klucza wizualnego. Pomiędzy sobą różnią się one kolorystyką (zależnie od dziedziny tematycznej) i sygnetem. Dzięki temu tworzenie materiałów ma być prostsze, tańsze a przede wszystkim nośniki będą czytelniejsze dla mieszkańców.

Wraz ze zmianą identyfikacji herb Chrzanowa wymagał dostosowania do aktualnych standardów wizerunkowych miasta. Pierwotny projekt wektorowy powstał wiele lat temu i z upływem czasu plik źródłowy stał się nieużyteczny przez nanoszone zmiany i błędy wynikające z użycia przestarzałego oprogramowania. Odtworzenie herbu wymagało zaprojektowania go od zera w oparciu o źródło i sztywne wytyczne. Poprawiliśmy detale, konstrukcję, kolory. Oczyściliśmy ze zbędnych elementów graficznych. Poprawiliśmy projekt herbu technicznie i uzyskaliśmy odpowiednią równowagę. Przygotowane dwie wersje – podstawowa i achromatyczna – pozwalają stosować herb na wszelkiego rodzaju nośnikach. Dzięki temu spełnia on wymogi funkcjonalne i estetyczne w oficjalnych dokumentach, materiałach promocyjnych, dekoracjach ściennych i innych.

Identyfikacja Chrzanowa jest elastyczna. Składa się z dwóch kierunków – formalnego i nieformalnego – łączonych ze sobą w różnym stopniu w zależności od potrzeb i kontekstu. W przypadku komunikacji formalnej skoncentrowaliśmy się na funkcjonalności, więc język wizualny jest stonowany, a ilość niestandardowych zabiegów minimalna. W przypadku komunikacji nieformalnej zdecydowaliśmy się eksperymentować z formą i typografią. W większości materiałów staraliśmy się przeplatać obydwa kierunki, nadając marce Chrzanowa charakter pewny siebie, szanujący zasady, a zarazem pozwalający sobie na umiejętne odchodzenie od nich.

Przygotowaliśmy łącznie kilkadziesiąt różnych materiałów identyfikacji wizualnej. Każdy z nich musiał być zaprojektowany, przygotowany i opisany tak, aby mogła dalej pracować na nim nawet osoba niebędąca projektantem. Wzory dokumentów, prezentacji i innych dostosowane zostały do potrzeb pracowników instytucji. Każdy z nich musi efektywnie posługiwać się nowymi narzędziami zgodnie z ustalonymi zasadami marki, aby identyfikacja miasta pozostała spójna i nienaruszona przez lata.

Oprócz promocji miasta w jego otoczeniu opracowana przez nas mechanika hasła “Ja to Chrzanów” będzie wykorzystywana na nośnikach i materiałach dla mieszkańców jako platforma komunikująca wartości miasta slow life. Przykładowo na torbie zobaczymy hasło: “W niektórych miastach torebkę dobiera się do butów. Ja to Chrzanów.” Zaś na papierowym kubku: “W niektórych miastach jest pełno plastików. Ja to Chrzanów".

Wszystkie zasady opisuje Księga Identyfikacji Marki. Ten ponad 100-stronicowy dokument opracowaliśmy jako narzędzie codziennej pracy dla osób odpowiedzialnych za promocję miasta oraz komunikowanie wszystkich aktywności poszczególnych instytucji. Wyznacza zasady użycia logo i herbu, opisuje budowę i sposób tworzenia materiałów.

nagroda

komentarz jury

Nagroda przyznana po gorących dyskusjach: kompleksowe opracowanie miejskiej identyfikacji, jeszcze niewdrożone. Jury doceniło zarówno dystans i żartobliwość, jak i profesjonalizm podejścia do formalnej i nieformalnej komunikacji Miasta Chrzanowa. Przekorne potraktowanie typografii i kalambur „Ja to Chrzanów” chcielibyśmy zobaczyć na żywo, nawet mimo to, że być może nasz kraj jeszcze do takiej odwagi nie dojrzał. Nagrodę traktujemy jako życzenie, aby w drodze negocjacji z Zamawiającym koncepcja nie zatraciła swojego nowoczesnego, przewrotnego charakteru.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU

Partnerzy

Arctic Paper

Munken Paper

Pan

Patroni medialni