21 Postulatów Młodych Ponad Podziałami

nazwa / imię

21 Postulatów Młodych Ponad Podziałami

autor / specjalizacja

Aleksander Znosko Studio

kategoria

Impakt społeczny

edycja konkursu

2019/2020

klient

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

strona www

www.ecs.gda.pl

opis

Kampania wizualna (projekt citylightu, plakatu A2, kubika wystawowego oraz billboardu) będąca częścią akcji społecznej „21 Postulatów Młodych Ponad Podziałami” zorganizowanej przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Celem projektu było zilustrowanie trzeciego postulatu na temat niezależności i obiektywizmu mediów publicznych w Polsce. Citylight pojawił się na wiatach przystankowych Trójmiasta, natomiast kubik był częścią wystawy przy budynku Europejskiego Centrum Solidarności. Projekt poprzez użycie racjonalnego i obiektywnego języka wizualnego bezpośrednio obrazował treść postulatu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU

Partnerzy

Arctic Paper

Munken Paper

Pan

Patroni medialni