IDEA.Wystawa Pracowni Obrazowania Fotograficznego

nazwa / imię

IDEA.Wystawa Pracowni Obrazowania Fotograficznego

autor / specjalizacja

Krystian Berlak

kategoria

Idea

edycja konkursu

2019/2020

opis

IDEA to zbiorowa wystawa Pracowni Obrazowania Fotograficznego ASP w Łodzi prezentująca najciekawsze prace, które powstały w ramach zajęć na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Kuratorzy starannie wyselekcjonowali prace wymykające się jednoznacznej klasyfikacji i funkcjonujące na granicach różnych mediów. Plakat do wystawy, tak jak prezentowane dzieła, wymyka się utartym schematom i dyskutuje ze swoim własnym medium. Zwielokrotnione, ułożone na symetrycznym gridzie dane moją charakter "user hostile". Przekazują informacje w sposób mało intuicyjny i nieczytelny, podważając tym samym modernistyczna zasadę bezwzględnej czytelności i funkcjonalności plakatu - pomimo utrudnień w czytelności, frekwencja na wernisażu przerosła oczekiwania kuratorów. Podobnie same prace prezentowane na plakacie były zniszczone i niezgodne z rzeczywistym wyglądem dzieł. Screeny i fotografie zostały umieszczone na plakacie w sposób przypadkowy, a następnie zostały wydrukowane i zmultiplikowane na taniej kserokopiarce. Zniszczone wielokrotnym przetwarzaniem plakaty przeskanowano i ekstrapolowano do formatu B1, następnie zostały wydrukowane na papierze fotograficznym o wysokim połysku. Plakat, jak sama wystawa, jest pewnego rodzaju eksperymentem, jest pytaniem o zasadność tworzenia plakatów w sposób tradycyjny i o zasadność stosowania plakatu w dobie social mediów. Sam w sobie jest pracą towarzyszącą wystawie, nie pozostaje wyłącznie pustym afiszem reklamowym. Podejmuje próbę analizy własnego medium, dyskutuje z przetwarzaniem i nadprodukcją obarazów. Jest IDEĄ, a jego forma jest jej wypadkową.

Projekt Graficzny: Krystian Berlak

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU

Partnerzy

Arctic Paper

Munken Paper

Pan

Patroni medialni