VNLAB – generator

nazwa / imię

VNLAB – generator

autor / specjalizacja

Noviki

kategoria

projekt roku

edycja konkursu

2018/2019

klient

Szkoła filmowa w Łodzi

strona www

noviki.net

opis

Logotyp Generowany o zmiennych wariacjach dla nowej pracowni w Szkole filmowej w Łodzi.
Logo Laboratorium Narracji Wizualnych jest losowo generowane z pięciu odmian fontu HK Grotesk co daje możliwość otrzymania 10000 kombinacji znaku. Generowanie za każdym razem logotypu przez użytkownika zamiast otrzymywania gotowej wersji oddaje ideę budowania nieliniowej narracji, oraz niepowtarzalności utworów powstających w ramach działania wydziału.
Użytkownik po wejściu na stronę zaznacza parametry logotypu takie jak: nazwa pracowni, wersja polska, angielska, kolor wypełnienia logo a następnie generuje unikatowy logotyp. W ten sposób identyfikacja VNLAB* ma charakter bardziej narzędziowy (generator) i nastawiona jest na proces. Idea Identyfikacji otrzymuje więc bardziej otwartą formę, nastawiona jest na eksperyment i niespodziankę.

link do generatora:
http://vnlab.filmschool.lodz.pl/logogenerator

*Pracownia i nowy logotyp była prezentowana w ramach programu Best Of Poland na festiwalu kultury cyfrowej DIGITAL CULTURES

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

STGU

Partnerzy

Arctic Paper

Munken Paper

Pan

Patroni medialni