Narodziny marki

nazwa / imię

Narodziny marki

autor / specjalizacja

Less.

kategoria

funkcja

edycja konkursu

2017/2018

strona www

lesstudio.pl

opis

Projekt niekomercyjnego poradnika, którego wszystkie zyski ze sprzedaży przekazane zostały na cele charytatywne. Kupujący wsparli podopiecznych Akademii Przyszłości – organizacji, która pomaga dzieciom z trudnościami w osiągnięciu lepszych wyników w nauce i poznawaniu swoich mocnych stron.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

STGU

Partnerzy

Beefeater

#BIT Miasta

ASP

Poster Biennale

EDA

patroni medialni